یکسان سازی مکاتبات
یکسان سازی مکاتبات

صفحه اصلی

اشعار زیبا 22 بهمن

اشعار زیبا 22 بهمن

خجسته باد این پیروزی

از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما

جاودانه شد از فروغ سحر پگاه ما

صبح آرزو دمیده از کرانه ها

شاخه های زندگی زده جوانه ها

این پیروزی خجسته باد این پیروزی

خجسته باد این مبارک بهار

به باغبان خجسته باد

خجسته باد این گل افشان دیار

به بلبلان خجسته باد

همیشه بادا وطن بر فراز

این پیروزی خجسته باد این پیروزی

نوبهار ما از کران زمین

پر شکوفه شد شاخه امید

خون هر شهید می دهد نوید

نوبت ظفر این زمان رسید

به کوری دیده دشمنان

شکسته شد سر اهریمنان

صبح پیروزی مبارک باد

این ستم سوزی مبارک باد

حافظ وطن تا خدای ماست

لطف ایزدی رهگشای ماست

در خط سیاه میوه امامدر شب خطر رهنمای ماست

به رغم آن دشمن خیره سر

وطن رها شد ز بیم و خطر

صبح پیروزی مبارک باد

این ستم سوزی مبارک باد

—————————- شعر 22 بهمن  ———————————-

جاویدان ایران عزیز ما

به لاله ی در خون خفته. شهید دست از جان شسته

قسم به فریاد آخر. به اشک قلتان مادر

که راه ما. باشد آن. راه تو . ای شهید

که را ه ما باشد آن راه تو ای شهید.

همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا.

“جاویدان ایرانه عزیز ما”

قسم به اسم آزادی. به لحظه ای که جان دادی

به قلب از هم پاشیده. شهیده در خون قلتیده

که راه ما. باشد آن. راه تو. ای شهید

که را ه ما باشد آن راه تو ای شهید

همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا.

“جاویدان ایرانه عزیزه ما

—————————- شعر 22 بهمن  ———————————-

هوا دلپذیر شد

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید

پرستو به بازگشت زد نغمه امید

به جوش آمدست خون درون رگ گیاه

بهار خجسته‌فال خرامان رسد ز راه

بهار خجسته‌فال خرامان رسد ز راه

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند

به آنان که با قلم تباهی دهر را

به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل

به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست

نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند

به آنان که با قلم تباهی دهر را

به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

بوي گل سوسن و ياسمن آيد

عطر بهاران کنون از وطن آيد

جان ز تن رفتگان سوي تن آمد

رهبر محبوب خلق از سفر آمد

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

بگذرد اين روزگار،تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آيد

بگذرد اين روزگار تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آيد

هر چه مجاهد ز بندو حبس در آيد

مهر فساد و ستم دگر به سر آيد

چشم يزید زمان ز حلقه در آيد

رهبر محبوب خلق از سفر آيد

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

بگذرد اين روزگار،تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آيد

بگذرد اين روزگار تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آيد

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

بیا بیا که شمیم بهار می‏آید

دل رمیده ما را قرار می‏آید

سر از افق بدرآورد صبح آزادی

سرود فتح و ظفر زین دیار می‏آید

بیا که شد سپری دوره تباهی‏ها

زمان سروری و اقتدار می‏آید

گریخت ظالم و برچیده شد بساط ستم

نهال حق و عدالت به بار می‏آید

بیا که گر رود اهریمن از وطن بیرون

فرشته از طرف کردگار می‏آید

خوش آمدی به وطن مقدمت گرامی‏باد

صدای هلهله از هر گذار می‏آید

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

سالگرد انقلاب

سالگرد انقلاب آمد پدید

انقلابی چون سپیده پرنوید

فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق

فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق

انقلابی چون سحر ظلمت شکن

تا به عمق کلبه‏ها پرتوفکن

فجر نورافشانی قرآن و دین

فجر قدرت‏یابی مستضعفین

انقلابی چون شفق سرشارِ خون

گوهر آزادگی را آزمون

فجر عزت، فجر رشد کارها

فجر دیگرگونی معیارها

انقلابی پیشرو مانند برق

در شکوهش عقل عالم مانده غرق

فجر جمهوری اسلامی کزان

صدهزاران روزِ روشن شد عیان

فجر برچیدن بساط زور و زر

شام استبداد آوردن به سر

انقلابی پر زشیران بیشه‏اش

نعره الله اکبر ریشه‏اش

سوره «والفجر» گر خوانی عمیق

راز این ده شب از او یابی دقیق

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

یک گل و صد بهار

یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود

و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود

یاد باد آن دل تپیدن‏های مشتاقان یار

و آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود

عشق را صد رشته جان، در لعل نوشین بسته بود

حسن راصد چشم دل، آیینه وار آورده بود

از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق

موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود

منکران گفتند با یک گل نمی‏گردد بهار

لیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود

در نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق

در چن هر گوشه‏ای را صد هزار آورده بود

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

فجر رحمت

در خلال ده شب از بهمن، برون

صدهزاران فجر آمد، گونه‏گون

مهر روشن بر سیاهی چیره شد

چشم خفاش از فروغش خیره شد

فجر رحمت، فجر دولت، فجر نور

فجر آزادی زبند ظلم و زور

مهر، در آغوش ملت، جا گرفت

انقلاب او همه دنیا گرفت

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

فجر انقلاب

برخیز، که فجر انقلاب است امروز

بیگانه صفت، خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا، نقش بر آب است امروز

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است

روز آمده، تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام در کشور ما

خورشید حقیقت از افق سرزده است

«والفجر» که سوگند خدای ازلی است

روشنگر حقی است که با «آل‌علی» است

این سوره به گفته امام صادق

مشهور به سوره «حسین‌بن‌علی» است

شب رفت و سرود فجر، آهنگین است

از خون شهید، فجر ما رنگین است

این ملت قهرمان و آگاه و رشید

ثابت قدم است و قاطع و سنگین است

شب طی شد و روز روشن از راه رسید

خورشید امید شرق، از غرب دمید

عیسای زمان، راز زمین، «روح خدا»

در کالبد مرده، دمی تازه دمید

این نهضت حق، که خلق ما برپا کرد

نه شرقی‌و غربی است، نه سرخ است و نه زرد

در وسعت و عمق و شور و یک‌پارچگی

زیباتر از این نمی‌توان پیدا کرد

جان‌های جهانیان به لب آمده است

جان در پی حق، داوطلب آمده است

جمهوری اسلامی ما در این قرن

فجری است که در ظلمت شب آمده است

بر ملت تازه رَسته از دام و کمند

آن بردگی گذشته، یارب مپسند

این در که به‌روی ما گشودی از مهر

بار دگر از قهر، خدایا تو مبند

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

فجر بیداری

رسید موسم بهمن بهار باز آمد

جلال محفل ما، یار دل نواز آمد

به پاست خیمه آلاله‏های صحرایی

«و ان یکاد» بخوان موسم نیاز آمد

درون هر ورق سبز بنگری، بینی

جمال یوسف مصری در این تراز آمد

چراغ لاله فروزان شد از دم عیسی

شمیم یاد عزیزانِ پاکباز آمد

زمان، زمان طلوع است و فجر بیداری

کنون که جلوه خورشید برفراز آمد

—————————- شعر 22 بهمن ———————————

بیسـت و دوی بهمــــــن(2) روز از خود گذشتــــــن

روز آزادی ماروز نجات میهن

روز پیروزی ما روز شکست دشمن

بیست و دوی بهمن بیست و دوی بهمن

به پیش ای رهروان راه الله رسیده مژده پیروزی ما

زریشه برکنیم بنیاد دشمـــن به یاری خداوند توانـــــا

الله یاور ماست خمینی رهبر ماست

الله یاور ماست خمینی رهبر ماست

ای دشمن ستمگر ای ظالمان کافر

خون شما میریزیم ما ملت دلاور

خون شما میریزیم ما ملت دلاور

الله یاور ماست خمینی رهبر ماست

بیست و دوی بهمن 2 روز از خو گذشتن

روز آزادی ما روز نجات میهن

روز پیـروزی ما روز شکست دشمـن

بیسـت و دوی بهمن بیست و دوی بهمن

کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام اسـت

کتاب ما قـرآن است مکتب ما اسلام اســـــت

همـرزمان همرزمان ای امـت مسلمان

همرزمان همرزمان ای الـــگوی دلیران

بر دشمـنان بتازید ای پاسداران قرآن

الله یاور ماست خمینی رهبر ماست

آخرین مطالب

راه های ارتباطی

تلفن:

021-55951104

آدرس:

تهران -شهرری-خیابان رازی-کوچه پور حسینی -موسسه آموزشی و فرهنگی میرداماد

شبکه های اجتماعی

© تمام حقوق برای سایت موسسه آموزشی و فرهنگی میرداماد محفوظ است

جشواره ملی دانش آموزی ابن سینا

ورود به تالار افتخارات