علوم پایه هفتم فصل ۱ فعالیت صفحه ۴

فصل 1 فعالیت صفحه 4

صفحه اصلی نکته ۱-چگالی رابطه مستقیم با جرم جسم دارد اگر جرم جسم کم باشد روی آب و اگر جرم جسم زیاد باشد ته آب می ایستد. ۲-موادی که در آب حل می شوند.(مخلوط همگی ) ۳-موادی که در آب حل نمی شود(مخلوط ناهمگی) دانلود فیلم آخرین کتاب ها ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> علوم […]

علوم پایه هفتم فصل دوم آزمایش چگالی

صفحه اصلی دانلود فیلم آخرین کتاب ها ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> علوم پایه هفتم فصل دوم آزمایش چگالی مهر ۱۹, ۱۳۹۹ فصل دوم علوم پایه هفتم دقت اندازه گیری و ابزار های آن مهر ۱۹, ۱۳۹۹

علوم پایه هفتم فصل دوم دقت اندازه گیری و ابزار های آن

صفحه اصلی قسمت اول: قسمت دوم: وسایل مورد نیاز: ۱-ترازو دیجیتال،ترازو دوکفه،سه اهرمه ۲-نیروسنج ۳-استوانه مدرج ۴-مترو،خط کش ۵-زمان سنج(ساعت) ۶-کولیسی،ریز سنج=قطر اجسام(بیرونی،داخلی) ۷-حجم دانلود فیلم قسمت اول دانلود فیلم قسمت دوم آخرین کتاب ها ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> علوم پایه هفتم فصل دوم آزمایش چگالی مهر ۱۹, ۱۳۹۹ فصل دوم علوم پایه هفتم […]