برگزاری کلاس جغرافیا و زمین شناسی در آزمایشگاه مرکزی میرداماد

صفحه اصلی تصاویر بیشتر آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> برگزاری کلاس جغرافیا و زمین شناسی در آزمایشگاه مرکزی میرداماد دی ۱۸, ۱۴۰۱ رنگی کردن شعله های آتش دی ۱۸, ۱۴۰۱ جشنواره دست سازه های دبیران دبستان پسرانه دی ۱۸, ۱۴۰۱ شکاف بزرگ دمایی دی ۱۵, ۱۴۰۱

رنگی کردن شعله های آتش

صفحه اصلی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم در آزمایشگاه شیمی مجموعه میرداماد، با استفاده از مواد شیمیایی، شعله آتش را به رنگ های مختلف مشاهده کردند. تصاویر بیشتر آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> برگزاری کلاس جغرافیا و زمین شناسی در آزمایشگاه مرکزی میرداماد دی ۱۸, ۱۴۰۱ رنگی کردن شعله های آتش دی ۱۸, […]

جشنواره دست سازه های دبیران دبستان پسرانه

صفحه اصلی تصاویر بیشتر آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> جشنواره دست سازه های دبیران دبستان پسرانه دی ۱۸, ۱۴۰۱ شکاف بزرگ دمایی دی ۱۵, ۱۴۰۱ آشنایی با میکروسکوپ دی ۱۲, ۱۴۰۱ عصاره گیری توسط دانش آموزان در آزمایشگاه مرکزی میرداماد دی ۱۱, ۱۴۰۱

شکاف بزرگ دمایی

صفحه اصلی https://telewebion.com/episode/0x53f599a آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> شکاف بزرگ دمایی دی ۱۵, ۱۴۰۱ آشنایی با میکروسکوپ دی ۱۲, ۱۴۰۱ عصاره گیری توسط دانش آموزان در آزمایشگاه مرکزی میرداماد دی ۱۱, ۱۴۰۱ آشنایی با علائم هشدار آزمایشگاه دی ۱۱, ۱۴۰۱

آشنایی با میکروسکوپ

صفحه اصلی میکروسکوپ چیست؟ میکروسکوپ وسیله ای ست که برای رویت اجسامی که با چشم دیده نمی شوند ، کاربرد دارد. گاهی جسم با چشم دیده میشود اما جزئیات آن بدلیل کوچک بودن نمونه قابل تشخیص نیست مانند یک قطره خون که قابل مشاهده بوده اما سلول گلبول قرمز موجود درون آن با چشم قابل […]

عصاره گیری توسط دانش آموزان در آزمایشگاه مرکزی میرداماد

صفحه اصلی تصاویر بیشتر آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> عصاره گیری توسط دانش آموزان در آزمایشگاه مرکزی میرداماد دی ۱۱, ۱۴۰۱ آشنایی با علائم هشدار آزمایشگاه دی ۱۱, ۱۴۰۱ محفل انس با قرآن دبیرستان دخترانه دوره اول دی ۱۱, ۱۴۰۱ انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم آذر ۱۴, ۱۴۰۱

آشنایی با علائم هشدار آزمایشگاه

صفحه اصلی ۱) مواد سمی و علامتی که با آن نشان داده می شود اسکلت جمجمه می باشد که نشان دهنده سمی بودن ماده است و بر روی مواد سمی نشانه گذاری می شود و یا در محیطی که افراد در معرض مواد سمی قرار می گیرند، نصب می شود. ماده سمی می تواند بر […]

محفل انس با قرآن دبیرستان دخترانه دوره اول

صفحه اصلی تصاویر بیشتر آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> محفل انس با قرآن دبیرستان دخترانه دوره اول دی ۱۱, ۱۴۰۱ انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم آذر ۱۴, ۱۴۰۱ فرزندپروری با کفایت آذر ۹, ۱۴۰۱ کتاب فرزندان ایرانیم آذر ۶, ۱۴۰۱

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم

صفحه اصلی تصاویر بیشتر آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم آذر ۱۴, ۱۴۰۱ فرزندپروری با کفایت آذر ۹, ۱۴۰۱ کتاب فرزندان ایرانیم آذر ۶, ۱۴۰۱ ساخت فضای جدید آموزشی مجتمع میرداماد آذر ۵, ۱۴۰۱

فرزندپروری با کفایت

صفحه اصلی آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> فرزندپروری با کفایت آذر ۹, ۱۴۰۱ کتاب فرزندان ایرانیم آذر ۶, ۱۴۰۱ ساخت فضای جدید آموزشی مجتمع میرداماد آذر ۵, ۱۴۰۱ یادگیری کلمه (م) دبستان پسرانه با حضور مادران آذر ۵, ۱۴۰۱