زنده یاد استاد محمد حسن پور معلم یا پدر معنوی کودکان

محمد حسن پور

صفحه اصلی روز مصاحبه با استاد محمد حسن پور  مرحوم استاد محمد حسن پور ، مولف 34 جلد کتاب درسی آموزش و پرورش بود، روز مصاحبه اما با دیدن استاد 71 ساله در حال درس دادن به دانش آموزان کلاس اول دبستان حسابی غافلگیر شدیم. با یک کیف بزرگ که برای بچه ها مثل چراغ […]