اهدای جایزه قرآنی

صفحه اصلی اهدای جایزه قرآنی جایزه قرآنی اهدای جایزه به دانش آموزان عزیزی که با حفظ سوره مبارکه قدر قلبهای خود را نورانی کرده اند.   کودکی و نوجوانی دوره ای است که انسان آسان تر می آموزد آموخته هایش نیز پایدارتر و استوارتر است .  پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:آنکه در جوانی بیاموزد آموزشش به […]

محفل انس با قرآن

صفحه اصلی محفل انس با قرآن آیه ها هر کدام راه و روشی برای زندگی هستند. و ماه مبارک از این رو مبارک است که هر چیز در آن چندین برابر می شود. و چه چیری بهتر از خواندن قرآن در بهار قرآن، که هر آیه به میزان ختم قران است. هم سفره ی آیه […]