اهدای جایزه قرآنی

صفحه اصلی اهدای جایزه قرآنی جایزه قرآنی اهدای جایزه به دانش آموزان عزیزی که با حفظ سوره مبارکه قدر قلبهای خود را نورانی کرده اند.   کودکی و نوجوانی دوره ای است که انسان آسان تر می آموزد آموخته هایش نیز پایدارتر و استوارتر است .  پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:آنکه در جوانی بیاموزد آموزشش به […]