جشنواره علمی پژوهشی اشراق

صفحه اصلی برگزاری هفتمین جشنواره علمی پژوهشی اشراق اشراق یک جشنواره درون مدرسه ای است. در این جشنواره دانش آموزان محورهای مختلف پژوهش به رقابت با یکدیگر میپردازندو آثار توسط داوران مطرح داوری میشوند. در پایان جشنواره از آثار برگزیده تقدیر میشود. دبیرستان دخترانه میرداماد دوره اول آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> جشنواره […]