کلاس های روبیک

صفحه اصلی برگزاری کلاس های روبیک برگزاری کلاسهای روبیک: افزایش قدرت یادگیری تقویت قدرت تجسم سه بعدی درک انواع حرکت ها و چرخش ها در فضا افزایش قدرت تمرکز افزایش هماهنگی بین چشم و دست بهبود قدرت تصمیم گیری افزایش حافظه بلندمدت و کوتاه مدت افزایش اعتماد به نفس و……… برگزاری کلاسهای روبیک کلاس روبیک […]