کتاب کودکی های زمین

صفحه اصلی خرید کتاب توضیحات در مورد کتاب: کتاب کودکی های زمین ، رمان کوتاهی است که زمینة موضوعی آن آغاز جنگ ایران و عراق و شروع دفاع هشت ساله است. راوی کودک داستان به همراه «کل کلِ اُشتر» ـ دیو قصه‌ها ـ بعد از اولین بمباران آبادان و از بین رفتن خانواده‌اش، به دنبال […]