محفل انس با قرآن

صفحه اصلی محفل انس با قرآن آیه ها هر کدام راه و روشی برای زندگی هستند. و ماه مبارک از این رو مبارک است که هر چیز در آن چندین برابر می شود. و چه چیری بهتر از خواندن قرآن در بهار قرآن، که هر آیه به میزان ختم قران است. هم سفره ی آیه […]