جشن فارغ التحصیلی ششمی ها

صفحه اصلی جشن فارغ التحصیلی ششمی ها جشن پایان سال تحصیلی اندیشیدن و تفکر یکی از ویژگی های ممتاز انسان است و دانش و اندیشه دو بال ضروری پرواز به سوی قله های رفیع سعادت و کمال است. اندیشه و ژرف نگری در راه کشف لایه های علوم و فنون به ابتکار،خلاقیت و تولید علم […]