کارسوق تشریح کلیه

صفحه اصلی تشریح کلیه اجرای کارسوق تشریح کلیه که زیرمجموعه کارسوق های علوم تجربی است. دانش آموزان در قالب گروههای سه نفره   با در اختیار داشتن کلیه گوسفند و تیغ جراحی  طبق توضیحات مربیان اقدام به تشریح کردند  و فعالیتهای جانبی در این موضوع را تجربه کردند. آخرین مطالب ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> کارسوق […]