جشن تکلیف فرشته ها

صفحه اصلی جشن عبادت فرشته های میردامادی با چادر سفیدش پروانه میزند پر خوشحال مینشیند،برجانماز مادر مادر خریده امروز چادر نماز او را سجاده ای که دارد،گلهای سرخ و زیبا با شمع و دسته ای گل،بابا خریده قرآن بوی گلاب دارد،جلد طلایی آن تا آسمان آبی،پروانه میپرد شاد جشن عبادت اوست،به به!مبارکش باد آخرین مطالب […]