جشن الفبا مبارک

صفحه اصلی جشن الفبا مبارک جشن الفبا در صندوقچه خاطرات زندگی هر کسی کلاس اول مانند الماسی گرانبها میدرخشد. چرا که در این سال الفبای دوست داشتن را می آموزد و با قلم مهر آشنا می شود. همیشه با آخرین روزهای سال تحصیلی یکی از جشنهای به یاد ماندنی  در مدرسه،که جشن الفباست،برگزار میشود . […]