ثبت نام آغاز شد

صفحه اصلی ثبت نام با ظرفیت محدود آموزش برای نقش آفرینی و موثر بودن پیگیری امور درسی توسط مشاور تحصیلی فضای فیزیکی مناسب جهت برگزاری کلاس ها تاکید ویژه بر امور فرهنگی و تربیتی دانش آموزان  استعداد یابی و یرگزاری کلاس های مهارتی و پژوهشی استفاده از پیشرفته ترین سامانه هایlms    دبیرستان دخترانه میرداماد […]